סדנאות-ODT

סדנאות 1    סדנאות 2

Outdoor training

מתודת הנחיית קבוצות המתקיימת בסדנאות, ומטרתה פיתוח כישורים חברתיים והקניית מיומנויות ניהול ומנהיגות, באמצעות פעילות אתגרית בתנאי שטח.

מתודת ה- ODT, מבוססת על מפגש של חברי הצוות עם סדרת משימות מאתגרות במובנים הפיסיים והמנטאליים, בסביבת עבודה חדשה ושונה משגרת יומם.

במהלך הסדנא באים לידי ביטוי יכולות ומיומנויות אישיות וקבוצתית כאחד. בהיבט האישי מפגישה הסדנא את המשתתפים עם יכולות כגון: כושר מנהיגות, יכולת ביטוי ודרכי תקשורת בינאישית, התמודדות עם מצבי עמימות וחוסר ודאות, יכולת עבודה בצוות, התמודדות עם קבלת סמכות ולקיחת אחריות.

בהיבט הקבוצתי באים לידי ביטוי יכולות כגון: קבלת החלטות בצוות, ניהול משימות וסיכונים, יכולות תקשורת ושתוף מידע, יכולות הנעת תהליך והתמודדות עם מצבי קצה של תלות הדדית.

מטרות הסדנא מושגות באמצעות תהליכי עיבוד והנחייהקבוצתית. בסיום כל משימה מתקיים ניתוח הביצועים וההתנהגויות, בהיבטים האישיים והקבוצתיים, תוך מתן דגש להתרחשויות בשטח והרחבתן למשימות הקבוצה בשגרת העבודה. תהליך ההתנסות ועיבודו, מאפשרים למידה מחולשות והפנמה ויישום של חוזקות, תוך רכישת כלים ומיומנויות חדשות.

בטווח הקצר מיושמים תוצרי הלמידה כבר בהמשך המשימות בסדנא. בטווח הארוך, משמשים התוצרים ככלים אפקטיביים להמשך עבודת הצוות בשגרה.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

עקרונות ה-ODT

למידה דרך חוויה והתנסות- מחקרים מלמדים כי הדרך היעילה ביותר לרכישת כלים, כרוכה בהתמודדות עם בעיות המאפשרות תרגול ומציאת פתרון, בסביבה ובתנאים הקרובים למציאות. סדנת ה-ODT מביאה את המשתתפים לרמות ריגושוחוויה גבוהות, ויוצרת קרקע פורייה ללמידה. המעורבות הרגשית והחווייתית מגבירה אתפוטנציאל תהליך הלמידה, מפחיתה התנגדויות שונות ומאפשרת הפנמה ויישום של תוצרי הסדנא.

מסגרת עבודה קבוצתית- התנסויות במסגרת קבוצה מאפשרות לחבריה להבין טוב יותר את עולמם הפנימי והחיצוני, באמצעות בחינה מתמשכת של עצמם, אל מול ההקשר החברתי. בהיבט האישי מאפשרת המסגרת הקבוצתית, למידה מעמיתים, תמיכה רגשית ופיסית, קבלת משוב מיידי מחבריה, תחושת שייכות והזדהות עם ערכיה ומשימותיה. בהיבט הקבוצתי מתקיים תהליך של גיבוש הקבוצה, חיזוק הזהות הקבוצתית והכרה בחולשותיה וכוחותיה.

שינוי סביבת העבודה- ההתמודדות האישית והקבוצתית עם סביבת עבודה חדשה מכשירה את הקרקע לשינוי תפיסתי ומאפשרת חשיבה מחודשת על הנחות יסוד, מצמצמת חסמים, מטשטשת היררכיות, מחלישה הגנות, שוברת מחיצות ומעודדת יצירת קשרים חדשים.

בתנאים הללו נוצרת הזדמנות לדינאמיקה קבוצתית איכותית ונקייה מעכבות.

בנוסף, משמשת חוויות ההצלחה בשטח כמנוף משמעותילתהליכי שינוי.

השטח והטבע נתפסים כסביבה חדשה ולא מוכרת הדורשת כושר הסתגלות ויצר הישרדות מפותח. התמודדות בהצלחה עם התנאים הללו מגבירה את האמונה בהיתכנותלשינוי, וביכולת להכילו. שינויים אינם נתפסים כאיום אלא כהזדמנות לצמיחה.

התאמה לאופי הקבוצה ומטרותיה- סדנת ODT אפקטיבית מכוונת מטרה וברורהלמנחים וללומדים. מיפוי הצרכים והגדרת מטרות הסדנא מתבצעים על ידי אנשי מקצוע בשלב טרום הסדנא, באמצעות מפגש, תצפית או סדרת מפגשים בסביבת העבודה של הצוות.

אופי האתגרים נגזר ממשימות הצוות בשגרה ובהתאם למיומנויות אותן מבקש הצוות לפתח על מנת לשדרג את ביצועיו. אלמנטים כוותק הקבוצה, רמת מיומנותה, בגרותה, ויכולתה הפיסית והמנטאלית ישפיעו על מורכבות המשימות. בהתאמה ייקבעו רמות הסיכון, אי הוודאות, ורמת האתגר הפיסי והמנטאלי.

שיקוף ועיבוד מונחה- התפקיד העיקרי של העיבוד הקבוצתי וההנחיה הוא לתווך בין החוויה וההתנסות בשטח לבין הלמידה. אופי המשימות מאפשר הגעה לתוצאה ברורהואמיתית של ההתנסות, המופיעה כמדד של הצלחה או כשלון. בעזרת השיקוף והעיבוד המונחה מצליחים המשתתפים לעקוב ולהגדיר בצורה ממוקדת את הגורמים המקדמים או המעכבים, בתהליך ביצוע המשימה. מיידיות התוצאה, העיבוד והמשוב יוצרים תהליך אפקטיבי של למידה, הפנמה ויישום.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

מהם התוצרים של סדנת ODT?

מחקרים בנושא מדגישים סדרה של מיומנויות אישיות וקבוצתיות הנרכשות בפעילות ODT. הסדנה תשפר משמעותית את יכולתו שלהצוות להתמודד בהצלחה עם קבלת החלטות, לקיחת סיכונים, פתרון בעיות, ועבודה יצירתיתוממוקדת להשגת מטרותיו. בנוסף, מאפשרת הסדנה שיתוף מפרה של גישות בין המשתתפים השונים, והזדמנות להיחשף לרעיונות, הרגלים וכלים מעולמם המקצועי של המשתתפים.

במישור האישי מדגישים החוקרים מיומנויות כגון: שיפור בביטחון עצמי, עליה בנכונות לקחת סיכונים, שיפור במודעות ובדימוי העצמי, שיפור ופיתוח מיומנויות בתחום המנהיגות ופיתוחמיומנויות חשיבה רפלקטיביות .

במישור הבין אישי: קידום שיתופי פעולה, שיפור באפקטיביות של מיומנויות תקשורת, הגברת האמון באחר, הגברת השיתוף בתהליכי קבלת החלטות, מציאת דרכים חדשות ואפקטיביות לפתרון קונפליקטים ושיפור מיומנויות ומנגנוני פתרון בעיות.

 

אופניים חשמליות